Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk

Denne stiftelsen er under oppretting. Stiftelsesmøtet ble avholdt 8. Mars 2018. Vi har en stor og sterk stiftergruppe i ryggen. Gode faddere slik vi velger å betrakte dem. Stiftelsens første styre er også klart.

Stftelseskapitalen, kroner 100 000, er straks på plass, men vi mangler ennå noen kroner. Det betyr at bidrag og gaver tas imot med stor takk. Vi er takknemlig for den gode støtten vi allerede har fått. Stiftelsens kontonummer er 2050 40 66917.

Stiftelsen skal videreføre og utvikle alt arbeid som Stensveen Ressurssenter har drevet med innen området hjelp og støtte til mennesker med utfordringer knyttet til sin kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

Stiftelsen vil søke finansiering ulike steder for å kunne ansette Marion Arntzen og Harald Sundby. I tillegg har vi ambisjoner om å knytte til oss relevant fagkompetanse.

Her følger noen aktuelle dokumenter og informasjon om Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk.

Share on FacebookShare on Twitter