Her finner du en oversikt over alle våre aktiviteter i 2019

Forelesninger, informasjonsaktiviteter, samlinger og treff

16.1 NTNU Gjøvik, forelesning
22.1 BUP Gjøvik, forelesning
26.1 Toten FHS, forelesning
26.1 Styremølte i Stiftelsen Stensveen
29.1 Forelesning, Lena Valle VGS
31.1 Mangfoldskafe, tema; ord og uttrykk
jan/febr MELK, artikkel om transhistorie MELK, skeivt kulturtidsskrift
3.2 Bokpresentasjon, Toten kulturkafe
5.2 Skeiv salong, Gjøvik Skeiv Salong
7.2 Bokbad,UiA Kristiansand, "UKE 6", en by for alle enbyforalle - UKE 6
7.2 Inspirasjonsforelesning, Kilden, "UKE 6"
8.2 Kurs barnehageansatte, "UKE 6"
16.2 Pårørendeseminar, Oslo
21.2 Bokpresentasjon, Lillehammer, Vinterpride Vinterpride
27.2 Frokostseminar Aschehoug, Oslo Prinsesse Ivar
28.2 Mangfoldskafe, tema; skam
9.3
Styremøte i Stiftelsen Stensveen
11.3
Kjellervolla skole, forelesning
21.3
Bergen, pårørendeseminar
22.3
Stavanger, pårørendeseminar
26.3
Rennesøy skole, forelesning
28.3
Bråtejordet skole, forelesning
28.3
Mangfoldskafe Stensveen
25.4
Mangfoldskafe, Stensveen
27.4
Pårørendeseminar
2.5
AHUS, forelesning
6.5
Tønsberg, skoleforelesning
7.5
Holmen skole, forelesning
9.5
Steinerskolen Hurum, forelesning
15.5
Asker, barnevern, forelesning
21.5
Bergen, Fagforbundet, forelesning
23.5
Sykehuset Innlandet, LIS leger, forelesning
23.5
Mangfoldskafe Stensveen
14-16.6
Stensveen, familietreff (Vikingtreff)
19.6
Nydalen DPS, forelesning
27.6
Mangfoldskafe Stensveen
27-30.6
Stensveen, sommertreff

Andre aktiviteter

2019 Deltagelse i referansegruppe - Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens/-kjønnsdysfori Siri Gunn Simonsen

Share on FacebookShare on Twitter