Her finner du en oversikt over alle våre aktiviteter i 2019

Forelesninger, informasjonsaktiviteter, samlinger og treff

16.1 NTNU Gjøvik, forelesning
22.1 BUP Gjøvik, forelesning
26.1 Toten FHS, forelesning
26.1 Styremølte i Stiftelsen Stensveen
29.1 Forelesning, Lena Valle VGS
31.1 Mangfoldskafe, tema; ord og uttrykk
jan/febr MELK, artikkel om transhistorie MELK, skeivt kulturtidsskrift
3.2 Bokpresentasjon, Toten kulturkafe
5.2 Skeiv salong, Gjøvik Skeiv Salong
7.2 Bokbad,UiA Kristiansand, "UKE 6", en by for alle enbyforalle - UKE 6
7.2 Inspirasjonsforelesning, Kilden, "UKE 6"
8.2 Kurs barnehageansatte, "UKE 6"
16.2 Pårørendeseminar, Oslo
21.2 Bokpresentasjon, Lillehammer, Vinterpride Vinterpride
27.2 Frokostseminar Aschehoug, Oslo Prinsesse Ivar
28.2 Mangfoldskafe, tema; skam
9.3
Styremøte i Stiftelsen Stensveen
11.3
Kjellervolla skole, forelesning
21.3
Bergen, pårørendeseminar
22.3
Stavanger, pårørendeseminar
26.3
Rennesøy skole, forelesning
28.3
Bråtejordet skole, forelesning
28.3
Mangfoldskafe Stensveen
25.4
Mangfoldskafe, Stensveen
27.4
Pårørendeseminar
2.5
AHUS, forelesning
6.5
Tønsberg, skoleforelesning
7.5
Holmen skole, forelesning
9.5
Steinerskolen Hurum, forelesning
15.5
Asker, barnevern, forelesning
21.5
Bergen, Fagforbundet, forelesning
23.5
Sykehuset Innlandet, LIS leger, forelesning
23.5
Mangfoldskafe Stensveen
14-16.6
Stensveen, familietreff (Vikingtreff)
19-22-6
Oslo Pride, stand med HBRS i Pride Park
19.6
Nydalen DPS, forelesning
27.6
Mangfoldskafe Stensveen
27-30.6
Stensveen, sommertreff
3-6.8 HBRS sommerleir på Tjøme
15.8 Info oppdrag for HBRS
21-24.8 Skeive Sørlandsdager
29.8 Mangfoldskafe
6.9 Raufoss Bibliotek, åpent bord, samtale med Marion
9-10.9 Informasjonsoppdrag i bedrift
17-18.9 Landskonferanse for helsesykepleiere i Bodø
19.9 regnbuetreff, Kampen omsorgssenter
19.9 Informasjonsoppdrag i bedrift
23.9 Informasjon Snertingdal skole
25.9 Informasjon Bondrudbakken barnehage
26.9 Mangfoldskafe
27.9 Handel og kontor, podcast med Marion
4.10 Informasjon Læringsverkstedet Mork
7.10 Norge Nå sender direkte fra Stiftelsen Stensveen
10.10 Verdensdagen for psykisk helse, arrangement på Gjøvik les mer
12.10 Stemmekurs med Ruth Eckhoff
16.10 Pårørendeseminar Bodø
17.10 Pårørendeseminar Tromsø
18.10 Sørlandske lærerstevne, kurs, "Prinsesse Ivar"
26.10 HEF Oppland/Hedmark, foredrag
31.10 Informasjon Ås kommune
31.10 Mangfoldskafe
1.11 Østlandske lærerstevne, kurs, "Prinsesse Ivar"
7.11 Fagdag for helsesykepleiere i Oppland, forelesning
11.11 Kveldskurs for BRO Aschehoug i Sandefjord
21.11 Mangfoldskafe
21-24.11 Mangfoldstreff/Juletreff
24.11 Sexologistudiet UIA, Oslo, forelesning
25.11 Informasjon BUP Kongsvinger
27.11 Kveldskurs for BRO Aschehoug i Trondheim

Andre aktiviteter

2019 Deltagelse i referansegruppe - Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens/-kjønnsdysfori Siri Gunn Simonsen

Share on FacebookShare on Twitter