fagstoff

Bok fra Marion Arntzen og Kari Kahrs.

de usynlige kjønn

Boken «De usynlige kjønn» formidler innsikt i, og kunnskap om, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsmangfold. Boken gir mange eksempler på hvordan mennesker som bryter med den tradisjonelle kjønnsnormen blir møtt i familien, i barnehagen, på skolen og i arbeidslivet. Boken presenterer ny informasjon fra fagpersoner innenfor psykologi og psykiatri, sexologi, rusomsorg og diakoni, samt innspill fra transpersoner i fremstående stillinger i samfunnet.

Målgruppene for denne boken er primært personer som jobber i skolen og i helsevesenet, men den er også tenkt å være en hjelp for den enkelte som har spørsmål rundt sin egen kjønnsidentitet, eller familie og venner som trenger mer kunnskap om dette temaet.

du kan bestille boken her

 

Forskningsrapporten "Alskens folk" er lagt frem.

Transpersoner, personer med diagnosen transseksualisme og andre personer med kjønnsidentitetstematikk står ovenfor en rekke utfordringer i Norge i dag. Disse er i hovedsak er knyttet til mangel på kunnskap og forståelse fra omgivelsene generelt og helsevesenet spesielt, viser ny rapport.
24. januar ble rapporten Alskens folk- Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk lansert. Forsker Janneke van der Ros fra Likestillingssenteret står bak rapporten, som er den første i sitt slag i Norge, og som er bestilt og finansiert av LHBT-senteret i Bufdir.
19 personer med kjønnsidentitetstematikk ble intervjuet i undersøkelsen, som fokuserte på komme ut-prosesser, erfaringer med helsevesenet og barn og unge voksnes erfaringer med spørsmål rundt kjønnsidentitet.

Les eller last ned rapporten her

Janne Alvilde Arntzen Gulli, MGD 300 Masteroppgave i diakoni ved Diakonhjemmets høyskole, Oslo.

"I kirkens favn"
En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken.
Problemstilling: Har troen på/synet på Gud blitt fornyet etter din deltakelse på julegudstjenesten for transpersoner i Hoff kirke, og har ditt forhold til kirken blitt mer personlig og trygt?

les oppgaven her

 

Interessant kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening.

"kjønnsoperasjoner og kjønnsdefinisjoner - hvor sitter kjønnet?"

les også

"Kjønnskorrigerende kirurgi ved transseksualisme"

Share on FacebookShare on Twitter