Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk

Følg oss på Facebook; Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk.

Bakgrunn

Stiftelsen er opprettet og godkjent. Stiftelsesmøtet ble avholdt 8. Mars 2018. Vi har en stor og sterk stiftergruppe i ryggen. Gode faddere slik vi velger å betrakte dem. Stiftelsens første styre er også klart.

Søknad om å godkjenning av stiftelsen er sendt inn. Stiftelseskapitalen, kroner 100 000, er på plass. Bidrag og gaver tas imot med stor takk. Vi er takknemlig for den gode støtten vi allerede har fått. Stiftelsens kontonummer er 2050 40 66917.

Stiftelsen skal videreføre og utvikle alt arbeid som Stensveen Ressurssenter har drevet med innen området hjelp og støtte til mennesker med utfordringer knyttet til sin kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

Stiftelsen vil søke finansiering ulike steder for å kunne ansette Marion Arntzen og Harald Sundby. I tillegg har vi ambisjoner om å knytte til oss relevant fagkompetanse.

Her følger noen aktuelle dokumenter og informasjon om Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk.

Share on FacebookShare on Twitter