Forelesninger og kurs

Marion Arntzen, 

"Trygg i eget uttrykk" og "Prinsesse Ivar"

IMG_9635

Marion er ansatt i «Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk».
Tidligere var hun innehaver av virksomheten Stensveen Ressurssenter AS som siden 1996 har vært et fristed for mennesker som bryter med kjønnsnormen.

Våren 2010 ble Stensveen Ressurssenter profilert gjennom TV serien «Jentene på Toten». Hun deltok også i TV serien «Født i feil kropp» som ble sendt høsten 2014. Marion har skrevet bøkene «Mann er da kvinne», «De usynlige kjønn», «Så falt brikkene på plass» og «Prinsesse Ivar».
Etter hvert har virksomhetens kontaktflate vokst til å omfatte alle mennesker som bryter med kjønnsnormen og/eller opplever kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori.

Marion er en aktiv og etterspurt foredrags- og kursholder med forelesningen/ kurset «Trygg i eget uttrykk» og «Prinsesse Ivar».
Hun har blant annet holdt foredrag for sexologistudentene ved Universitetet i Agder, sykepleierstudentene ved NTNU Gjøvik, på høyskoler, i grunnskolen, for helsepersonell, barnehageansatte, asylmottak, ulike organisasjoner og foreninger.

Hun tegner et bilde av menneskene bak alle begrepene. Her bruker hun sine erfaringer fra møtene med hundrevis av mennesker, lange samtaler og som ledsager til lege og Rikshospitalet. Hun har fokus på mangfold, menneskeverd og ethvert menneskes rett til å definere seg selv.
Hun holder også fordrag sammen med mennesker med forskjellige kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk som forteller sin historie.

Forelesningen tilpasses målgruppe, tid og innhold.
For informasjon og bestilling; kontakt oss på stensveen@bbnett.no,
Ring Marion på 911 27 454 eller Harald på 976 89 283.


 

Claes Schmidt/Sara Lund, "Kvinner, menn og alle vi andre"

Vi formidler forelesningene til Sara. De må oppleves. MEN vil du vite mere om hva det går ut på vil Saras hjemmesider fortelle mere om dette. www.saralund.se
Noen stikkord kan være:
- motivasjon og tankevekker
- fordommer og vanetenking
- mangfoldsarbeid; like barn leker best (og skaper lite nytt) - ulike barn skaper nye leker

 
 Forelesningene tilpasses i innhold og tid og passer derfor i alle sammenhenger og virksomheter:
- private foretak
- offentlig sektor
- organisasjoner med store homogene grupper
- videregående skoler; alle ansatte og elever 

Cocktail

Bilde av 687415_600_600[1]

"Kvinner, menn og alle vi andre!"

En inspirerande och underhållande föreläsning om hur normer och värderingar styr vårt liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Du kommer att få många aha-upplevelser och du kommer att skratta åt dina egna fördomar. Du kommer att tänka tankar du aldrig tänkt och ställa frågor du aldrig vågat fråga.
I bästa fall blir du av med dina fördomar - i sämsta fall har du bara flyttat dina egna gränser ett par snäpp framåt. I båda fallen har du haft väldigt roligt! Claes Schmidt, marknadschef på nöjes- och konferensanläggningen Slagthuset i Malmö blev känd som Sara Lund över hela landet när han "kom ut" som transvestit hösten 2003.www.saralund.se

 

 
For informasjon og bestilling; kontakt oss på stensveen@bbnett.no,
eller ring Harald på 976 89 283.

Share on FacebookShare on Twitter