Om oss

Stensveen Ressurssenter driver et lavterskeltilbud for Forbundet for Transpersoner i Norge.

Vi tilbyr en rekke tjenester eller et opphold.

Trenger du hjelp til dette eller annet ta kontakt.
Se også vår prisliste for detaljer.

Vår visjon

Hjelpe mennesker med kjønnidentitetstematikk gjennom en vanskelig overgangsfase i livet og bidra til et mer mangfoldig, inkluderende og tolerant samfunn.

Våre mål

Stensveen Ressurssenter skal arbeide for at mennesker med kjønnsidentitetstematikk skal få et liv i frihet – uten frykt.

• Drive et fysisk ”senter” hvor mennesker kan støttes og styrkes til egenutvikling.

• Skape et tverrfaglig nettverk som møter alle uten hensyn til diagnose eller annen  gruppesortering

• Synliggjøre, løfte fram og implementere mangfold i samfunnet.

Virksomheten for transpersoner er unik i Norden. Stensveen er blitt et trygt fristed som benyttes av mange. Her er det tid til samtaler og ettertanke, her kan du møte andre i samme situasjon.

Du finner oss på Kapp

i Østre Toten kommune ca. 13 km. sør for Gjøvik, 125 km fra Oslo og 80 km fra Gardermoen.
Stensveen ligger idyllisk til ved Mjøsas bredd.
Den gamle sveitservillaen har vært base for vår virksomhet siden 1997.

 


 

Stensveen Ressurssenter

Hjelp og støtte til hele deg - innenfra og ut.
Vi vet at menneskenes indre og ytre liv avhenger av og samspiller med hverandre.
Lenger ned på siden finner du en utfyllende beskrivelse av virksomheten.

For det indre

Samtaleterapi for deg og din familie, hos folk med innsikt i prosessen som du og dine er inne i.
Hjelp til å forstå din egen situasjon og ta gode valg for å komme videre.

For hele mennesket med familie og venner

Opplevelsesturer med Stensveen som utgangspunkt. Hva med å gå helt ut av
hverdagstilstanden og dra på vikingtokt med vikingskipet "Balder"!
Da kan kanskje du og dine nærmeste intenst sanse livsglede, samhørighet og gode samtaler.
Vi har erfart at mange kommer til Stensveen for å få litt distanse til
hverdagen, og fra et nytt ståsted finne ro og perspektiv på tilværelsen og de personlige prosesser man er inne i.

 

 

Stensveen Ressurssenter AS
et lavterskeltilbud
for mennesker som opplever utfordringer med 
sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk

 

 

Stensveen Ressurssenter er et privat foretak som arbeider med å gi fysisk og psykisk støtte til mennesker som har utfordringer med sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk. Vi bygger vår støtte på å være medmennesker, og møter alle slik den enkelte opplever seg. Vi verken sorterer eller rangerer. Vi forsøker å gi positiv oppmerksomhet og støtte til mennesker som ikke finner det andre steder. Ofte fordi de ikke våger, blir misforstått eller avvist.

Vi ønsker at Stensveen ressurssenter skal være et sted der mennesker som jobber med sin kjønnsidentitet og/eller sitt kjønnsuttrykk kan få styrke ved å hvile ut, dele sine historier, få økt kunnskap og innsikt om sin situasjon for så å gå styrket videre i livet.Siden 1996 har vi bygget opp en unik spisskompetanse om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og menneskene som opplever utfordringer med dette.

Vi har tett og regelmessig kontakt med mange i denne gruppen og deres familier.

På ulike måter har vi bidratt til å belyse disse forholdene.
Våren 2010 viste NRK2 tv-serien ”Jentene på Toten”. Serien tar utgangspunkt i Stensveen Ressurssenter og et antall mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer i nettverket vårt.

Høsten 2014 viste TV2 serien ”Født i feil kropp” som tok utgangspunkt i mennesker i nettverket til Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS), her ble også arbeidet ved Stensveen Ressurssenter trukket fram i en episode.

Marion Arntzen og Kari Kahrs har utgitt bøkene;

”Mann er da kvinne” (2011, Pirat, ISBN 978-82-8143-300-8)

”De usynlige kjønn” (2013, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1386-3). 

"Så falt brikkene på plass", (2015, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1845-5).

 

Stensveen Ressurssenter samarbeider med:

- FTPN, Forbundet for transpersoner i Norge 
- HBRS, Harry Benjamin Ressurssenter 
- Familieforeningen i HBRS
- FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
- Skeiv ungdom
- Vi har kontakt med leger som ønsker å bidra som ”trygge leger”
- Vi har samarbeid med gestaltterapeut, psykolog, sexolog og logoped.

Beliggenhet

Stensveen Ressurssenter ligger helt nede ved Mjøsa i det lille tettstedet Kapp i Østre Toten kommune. De fleste som kommer hit oppfatter dette som et diskret og trygt sted. Landlig men samtidig med muligheter for å dra til større tettsteder og småbyer. Nærheten til Oslo og Gardermoen gjør oss lett tilgjengelig for store deler av befolkningen. Det er god kommunikasjon, med flybuss og tog, til distriktet.

Vår målgruppe

Alle som oppsøker oss på bakgrunn av vår virksomhet er i utgangspunktet vår målgruppe. I tillegg blir vi også kontaktet av pårørende og familie. De som oppsøker oss gjenspeiler hele befolkningen. Det er vanskelig å vite hvor stor denne gruppen de representerer er. Det er nok beskrivende å si at vi møter toppen av isfjellet. De som oppsøker oss finner oss på internett, har sett ”oss” på TV, lest om oss i media eller har hørt om oss i sine miljøer.

 


 

Hva tilbyr vi

Stensveen Ressurssenter tilbyr hjelp på ulike områder.

  • Samfunnsinformasjon
  • Kurs og seminar
  • Samtale og rådgivning
  • Møtested
  • Utprøving og avklaring av kjønnsidentitet og -uttrykk
  • Det fysiske kjønnsuttrykk
  • Sosial tilpasning
  • Akutt mottak ved livs og identitetskrise
  • Støtte til familie

Samfunnsinformasjon

Vi driver fortløpende informasjonsarbeid og holder forelesninger om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Dette gjør vi blant annet til høgskoler, skoler, sykehus, ansatte i barnehager, institusjoner, organisasjoner, lag og foreninger samt til enkeltpersoner.

Seminar og kurs

I samarbeid med FTPN og HBRS gjennomfører vi seminar og kurs med temaet ”Trygg i eget uttrykk”.

Samtale og rådgivning

Ofte er det slik at de som kontakter oss er ensomme og tror de er alene om dette. De søker kunnskap. Vi ser det som viktig å styrke deres selvbilde. Kunnskapen om at dette er et ”vanlig” fenomen gir trygghet og åpner ofte for et ønske om å møte andre i samme situasjon.
Dersom noen trenger samtale med fagpersoner som lege eller sexolog/terapeut, har vi også disse fagpersonene i vårt nettverk. Vi har også erfaring med å støtte eller ledsage personer som skal til lege og seksjon for transseksualisme ved Rikshospitalet.

Støtte til familie

Vi tilbyr samtale og informasjon til ektefelle, partnere og annen familie.

Møtested

På ulike måter bringer vi mennesker sammen slik at de kan oppleve fellesskap, dele erfaringer og få delt sin historie og høre andres. Vi kan etablere 1 til 1 kontakt i det området den enkelte bor. Vi inviterer til et besøk eller et opphold hos oss, gjerne sammen med andre. Noen ganger i året arrangerer vi treff hos oss eller formidler informasjon om treff og arrangementer andre steder. Vi arrangerer også regelmessige mangfoldskafeer.

Utprøving og avklaring av kjønnsidentitet og -uttrykk

Det er mulig å bo hos oss i egen leilighet og på den måten få utprøve og avklare sin identitet og sitt uttrykk i trygge omgivelser. For mange oppleves det å prøve ut et fysisk kjønnsuttrykk på sitt hjemsted som umulig. Selv om det kan være målet, og er en betingelse for å få kjønnsbekreftende medisinsk behandling, er veien dit lang for mange.
Vi gir en mulighet for å starte en trygg utprøving av dette, med støtte og motivasjon fra oss. Vi følger tett opp og knytter kontakter mot vårt sosiale nettverk, forretninger og aktiviteter i distriktet. 

Fysisk kjønnsuttrykk

Vi gir hjelp til å finne et positivt kjønnsuttrykk gjennom klær, sminke, proteser, parykk, hårfjerning, atferd etc. For mange vil dette være begynnelsen på å finne ut mer om seg selv. Når speilbildet samsvarer med den indre følelsen av hvem man er kjenner mange seg sterke nok til å gå videre.

 


 

Hvor er vi i dag?

Mange velger Stensveen som første kontakt for å komme videre i en vanskelig livssituasjon. Denne overgangsfasen kan karakteriseres som veien fra et liv i frykt og ufrihet til et liv i frihet uten frykt.
Stensveen møter mennesker i ulike kriser og oppnår raskt å hjelpe dem til å ta styringen i sitt eget liv. Dette skjer fordi vi forstår og har erfaring med kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og tar det på alvor. Vi veileder og styrker enkeltmennesker ut fra at de selv best vet hvem de er. Vårt fokus er å se menneskene og gi dem tid og hjelp til å se seg selv.

Vi opplever at de tar tak i eget liv med større trygghet, får økt selvrespekt og selvinnsikt og styrkes til å søke relevant faglig hjelp om det trengs.

Høsten 2014, etter TV serien ”Født i feil kropp”, har vi fått en markant pågang fra mennesker som har behov for å møte oss. Dette gjelder ikke bare personer som identifiserer seg med de vi møtte i serien, men også mennesker fra hele LHBT spekteret som fikk en ”vekker” etter å ha sett serien.

Vi opplever at vi når fram til mennesker som ikke får den hjelpen de har rett til. En sterk påstand som bygger på at mange i denne gruppen fornekter og skjuler sine utfordringer.

Noen søker hjelp i Helsevesenet uten å avsløre at det handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi etablerer bro mellom mennesker i krise og det offentlige hjelpeapparatet. 

 

Share on FacebookShare on Twitter