Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Treff og arrangementer

Mangfoldskafe torsdag 25. februar 2021.

NB! Denne gangen blir det utekafe rundt bålet fra kl 18-20.

En torsdag hver måned har vi mangfoldskafe i Stensveen.

Pris kr. 100,- som inkluderer kaffe, vafler eller kaker og godt selskap ;-)
Dette er ment å være en uformell møteplass for alle mangfoldsmennesker.

Ta gjerne med venner og kjente.

NB! På grunn av smitteverntiltak må du sende en SMS til 91127454 og melde ifra om du kommer.

Alle er velkommen. Vel møtt!


Stemmekurs - for deg som ikke passer inn i kjønnsnormene. Et utviklings- og forskningsprosjekt over 4 helger

ENDRING GRUNNET COVID 19: OPPSTART PÅ ZOOM 14. NOVEMBER 2020 FOR DEM SOM ER PÅMELDT FØR 01.11.2020. FYSISKE SAMLINGER FRA 5. MARS 2021. NYE DELTAKERE TAS INN FRAM TIL 15.02.2021. 

Det er ledige plasser i prosjektet! Deltakere i aldersgruppa 16 – 25 år er spesielt ønsket.  

                
Tegning, Siri Fossum Storhaug

Dette er et prosjekt med 8 til 10 deltakere i alderen 16 år og oppover. Prosjektet er støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen i Norge. Deltakere i alderen 16 – 25 år får mest nedsatt kursavgift pga. denne bevilgningen. Noen brukerorganisasjoner gir medlemsstøtte ved påmelding (se nedenfor). Det jobbes med å søke tilleggsbevilgning for å få prisene lavere.
Kurset er åpent for deg som opplever kjønnsinkongruens;  mann-til-kvinne (M-t- K), kvinne-til-mann (K-t-M), ikke-binær, deg som definerer deg som transperson eller noe annet.

Covid 19-tiltak: Et større lokale leies til fysiske samlinger. Tiltakene ellers er i samsvar med Folkehelseinstituttets krav. Korforbundets regler følges. Visir til ansiktsbeskyttelse fra Hygi.no vil være tilgjengelig for alle tilstedeværende.

Interesse:
Hvis du er interessert i stemmeprosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Ruth Eckhoff på telefon 901 53 774 for mer info.

Kursinnhold
Vil du utforske stemmen din i en vennlig og oppmuntrende gruppesetting over tid? Her kan du øke tryggheten i eget stemmeuttrykk. Du kan få profesjonell veiledning fra gruppelederne (musikkterapeut og logoped) og feedback fra andre deltakere. Du kan finne ut om du blir mer fortrolig med stemmen din slik den er, eller om du i tillegg trenger logopedisk trening for å legge om stemmen. Innhold: Stemme- og rytmelek, sang, improvisasjon og logopediske øvelser. Ingen blir presset til å gjøre noe de ikke vil selv. Det er frivillig om man ønsker å delta i individuelle forsknings-intervjuer i tillegg til selve kurset.

Kursledelse
Kurset ledes av en musikkterapeut og en logoped med assistanse fra en musikkterapistudent.
Ruth Eckhoff er musikkterapeut og integrativ terapeut, ansatt som universitetslektor i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole (NMH).
Britt Bøyesen er logoped og stemmekunstner, ansatt ved Statped, avdeling for stemmevansker.
Prosjektet støttes faglig av Center for research in music and health ved NMH, Statped ved team for stemmevansker og Harry Benjamin Ressurssenter.

Praktiske opplysninger
Tidspunkter:
En samling på Zoom og fire kurshelger med fysisk frammøte (fredager kl. 16.00 – søndager kl. 14.00).

Samling nr. 1: Lørdag 14.11.2020 digitalt møte på Zoom kl. 12.00 - 14.00

Samling nr. 2: Kurshelg: 05.03 - 07.03.2021, fysisk tilstedeværelse

Samling nr. 3: Kurshelg: 16.04 – 18.04.2021, fysisk tilstedeværelse

Samling nr. 4: Kurshelg: 17.09 – 19.09.2021, fysisk tilstedeværelse

Samling nr. 5: Kurshelg: Dato er ikke bestemt, fysisk tilstedeværelse

Priser: Redusert kursavgift for deg som er medlem i en av følgende organisasjoner: 

FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, gir reduksjon kr. 1000,-,

Forbundet for Transpersoner i Norge (FTPN) – gir reduksjon kr. 2000,-.

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) – gir reduksjon kr. 2000.  

Ruth Eckhoff gir info om prosedyre for redusert kursavgift på telefon 90153774.

Deltakere i alderen 16 – 25 betaler kr. 1500 pr. kurshelg, denne avgiften inkluderer kurs, overnatting og mat. Reise dekkes av deltaker selv. Full pris for 4 kurshelger blir kr. 6000,- + reise.

Deltakere i alderen 26 og oppover betaler kr. 2300 pr. kurshelg, denne avgiften inkluderer kurs, overnatting og mat. Reise dekkes av deltaker selv. Full pris for 4 kurshelger blir kr. 9200 + reise.

Påmelding:

PÅMELDING til prosjektet innen 15.02.2021. Betaling før hver weekend via VIPPS til Ruth Eckhoff mobil 901 53 774 / konto 1321.16.72476.

Overnatting:
Overnatting er inkludert i kursprisen. Eget sengetøy medbringes. Stiftelsen Stensveen har 9 overnattingsplasser, noen personer må overnatte et annet sted i nærheten for å sikre sosial fysisk distanse.

Mat:
Rimelig mat er inkludert i kurset. Har du spesielle behov mht. diett må dette meldes på forhånd. Porsjonspakninger

Annet: Det serveres ikke alkohol i kurshelgene. Det blir noe organisering av fritidsaktivitet for deltakere som ønsker dette.

Forskningsdeltakelse?
I tilknytning til deltakelse på kurset vil det også være mulig å delta i et lite forskningsprosjekt. Her vil vi prøve å finne ut om vår ressursorienterte musikkterapeutiske tilnærming i kombinasjon med logopedisk kompetanse kan være til hjelp for å bli trygg i eget uttrykk /egen identitet, eller om det ved prosjektslutt fortsatt er behov for å logopedisk stemmetrening for å forandre stemmen. Forskningsdata vil være personlige intervjuer samt deltakende observasjoner fra hver weekend. Det skal søkes Norsk Senter for Forskningsdata om godkjenning til forsknings-prosjektet. Det er frivillig å delta i forskningsdelen, og det vil ikke få noen negative konsekvenser for deg dersom du kun ønsker å være kursdeltaker.

Betingelser for deltakelse
1. Du som er interessert i stemmekurset har først en introduksjons-samtale med prosjektleder (via telefon, Zoom-møte eller avtalt fysisk møte). Du vil da få mer info om hva kurset og forskningen går ut på. Da kan du velge om du vil være enten a: kun kursdeltaker eller b: både kursdeltaker og medvirkende i forskning.
2. Alle som ønsker å delta i kurset melder seg på til samtlige 4 helgekurs gjennom en skriftlig avtale. Det er bindende påmelding. Kursavgift betales før hver kurshelg.
3. Hvis du blir syk og ikke kan møte til en kurshelg trenger vi at du ringer og melder fra. Eventuell innbetalt kursavgift for denne kurshelgen kan dessverre ikke refunderes, men vil kunne gjelde som betaling for neste kurshelg. Denne forskyvings-ordningen gjelder en kurshelg, slik at du da totalt betaler for 3 kurshelger.
4. Dersom du i tillegg til kurset har lyst til å være med i forskningsdelen av prosjektet vil du etter intro-samtalen få tilsendt en samtykkeerklæring til undertegning. Deltakere som ønsker å være med i forskningsdelen møter også til et individuelt intervju i januar og februar 2021. Sted avtales. Vedkommende gjennomfører dessuten et intervju nr. 2 ved prosjektslutt og et intervju nr. 3 som finner sted ca. 1 år etter prosjektslutt. Det vil være mulig å trekke seg fra forskningsdelen underveis i prosjektet.

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn